Новини

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV–1207, кв. 74, по плана на гр. София, . „Манастирски ливади – запад“, р-н „Витоша“ – СО, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №2

ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV–1207, кв. 74, по плана на гр. София, . „Манастирски ливади - запад“, р-н „Витоша“ - СО, ул. „Майстор Алекси Рилец“ №2 Код обект: 014.023 Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XIII-16 , кв.255 , местн.”Павлово-Бъкстон-Триъгълника”,гр. София

Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ XIII-16 , кв.255 , местн.”Павлово-Бъкстон-Триъгълника”,гр. София Код обект: 011.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда...

Две жилищни сгради с магазин и подземни УПИ III 423, кв.200, м. Павлово- Букстон, р-н Витоша, гр. София

Две жилищни сгради с магазин и подземни УПИ III 423, кв.200, м. Павлово- Букстон, р-н Витоша, гр. София Код обект: 011.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание:...

Жилищни сгради с магазини, офисигаражи, трафопост и подземни гаражи УПИ XI-20,344,376, кв.56м. „Манастирски ливади-запад“, гр. София БЛОК A, B,C

Жилищни сгради с магазини, офисигаражи, трафопост и подземни гаражи УПИ XI-20,344,376, кв.56м. "Манастирски ливади-запад", гр. София БЛОК A, B,C Код обект: 010.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Жилищна сграда №3 в упи II-1387, кв.43, местност „Манастирски ливади-запад“, гр.София

Жилищна сграда №3 в упи II-1387, кв.43, местност "Манастирски ливади-запад", гр.София Код обект: 010.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има...

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VI 904, кв. 60, местност Витоша Вец Симеоново , гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VI 904, кв. 60, местност Витоша Вец Симеоново , гр.София Код обект: 008.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата...

Преустройство и промяна на предназначението на „Офис 1″ в „Ателие №1“ и „Ателие №2“ в Жилищна сграда с идентиф. № 68134.1933.1214.1, в УПИ XI – 1214, кв. 74, м.“Манастирски ливади – запад“, р-н „Витоша“- СО, ул.“Акад. Димитър Попов“ № 6

Преустройство и промяна на предназначението на "Офис 1" в „Ателие №1“ и „Ателие №2“ в Жилищна сграда с идентиф. № 68134.1933.1214.1, в УПИ XI - 1214, кв. 74, м."Манастирски ливади - запад", р-н "Витоша"- СО, ул."Акад. Димитър Попов" № 6 Код обект: 008.020 Проектни...

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ V – 266 за ЖС И ОФИСИ, кв. 87, м. „Лагера“, гр. СОФИЯ

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“ Код обект: 008.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Обектът е с...

Жилищна сграда с подземен гараж и магазини в УПИ VIII-1675 кв.46 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Жилищна сграда с подземен гараж и магазини в УПИ VIII-1675 кв.46 м. "Манастирски ливади - запад", гр. София Код обект: 008.006 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

Жилищна сграда с офис, ски- работилница и подземен гараж УПИ XI- 253, кв.58 по плана на гр. София, кв. Бояна

Жилищна сграда с офис, ски- работилница и подземен гараж УПИ XI- 253, кв.58 по плана на гр. София, кв. Бояна Код обект: 008.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX – 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“ Код обект: 008.016 Проектни части: Конструкции,ПБЗ,ПУСО Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание:...

Усилване на междуетажна плоча София, ул. Сан Стефано 27 ет.3

Усилване на междуетажна плоча София, ул. Сан Стефано 27 ет.3 Код обект: 007.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и реконструкция Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Съществуващата сграда е 4 етажна, масивна,...

Жилищна сграда в УПИ XV 593, кв. 63, м.Бояна, гр.София

Жилищна сграда в УПИ XV 593, кв. 63, м.Бояна, гр.София Код обект: 007.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има неправилна в план форма с...

Технически доклад за почивен комплекс в района на гр. Самоков

Технически доклад за почивен комплекс в района на гр. Самоков Код обект: 050.009 Възложител: UKTAM Bulgaria LLC Проектни части: Архитектура, Конструкции Вид строителство: Ниско Строителство, Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена, Дървена...

Технически дюдилижанс за 4 обекта в района на гр. Севлиево

Технически дюдилижанс за 4 обекта в района на гр. Севлиево Код обект: 050.007 Възложител: UKTAM Bulgaria LLC Проектни части: Архитектура, Конструкции Вид строителство: Ниско Строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена Предназначение: Промишлени сгради...

Технически доклад за вилно селище в района на Габрово

Технически доклад за вилно селище в района на Габрово Код обект: 050.005 Възложител: UKTAM Bulgaria LLC Проектни части: Архитектура, Конструкции Вид строителство: Ниско Строителство, Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищни сгради,...

Жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ Х – общински и УПИ ХI- общински, кв. 44, с. Свети Влас – юг, общ. Несебър

Жилищна сграда за сезонно обитаване УПИ Х - общински и УПИ ХI- общински, кв. 44, с. Свети Влас - юг, общ. Несебър Код обект: 003.017 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...
Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване „Диана“ ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване „Диана“ ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване "Диана" ,находяща се в имот пл. № 011005, землище Свети Влас , местност Ага Чешме , община Несебър Код обект: 003.013 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване, УПИ VII – 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг – запад, общ. Несебър – Блок А, Блок B и Басейн

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване, УПИ VII - 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър - Блок А, Блок B и Басейн Код обект: 003.011 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...
Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V – 464, кв. 3304,  к.к. Слънчев бряг – запад ,общ. Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V – 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг – запад ,общ. Несебър

Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V - 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг - запад ,общ. Несебър Код обект: 003.010 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда...

Жилищна сграда в УПИ III – 214, кв. 5801, к.к. „Слънчев бряг – запад“

Жилищна сграда в УПИ III - 214, кв. 5801, к.к. "Слънчев бряг - запад" Код обект: 003.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищно сграда Кратко описание: Сградата има правоъгълна в план...

Жилищна сграда с покрит басейн в УПИ I-5500, кв. 7а, м. „кв. Горна Баня“, гр. София

Реконструкция, преустройство и модернизация на Хотел "Простор", Природен Парк "Витоша", Район "Витоша", Столична Община Код обект: 002.014 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищно сгродо...

Офисна сграда с жилищна част УПИ I-113, кв. 1, м.Градина – Изток, район Панчарево, София

Офисна сграда с жилищна част УПИ I-113, кв. 1, м.Градина - Изток, район Панчарево, София Код обект: 002.009 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищно сграда Обществена сграда Кратко...
ВИЛНО СЕЛИЩЕ “КОЛОКИТА”, ГР. СОЗОПОЛ

ВИЛНО СЕЛИЩЕ “КОЛОКИТА”, ГР. СОЗОПОЛ

Вилно селищи Колокита, гр. Созопол Код обект: 002.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Стоманена Предназначение: Жилищна сграда Обществена сграда Кратко описание: Комплекс Колокита...

Жилищна сграда – София м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, кв. 3а, парцел УПИ X 720

Жилищна сграда - София м. Витоша, ВЕЦ Симеоново, кв. 3а, парцел УПИ X 720 Код обект: 002.002 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има неправилна в...

Административно- жилищен комплекс “БОКАР”- бул. “България”

Административно- жилищен комплекс “БОКАР”- бул. “България” Код обект: 002.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Административно- жилищен комплекс...
Апартаменти за сезонно ползване „Олд Несебър Хилс“, м. „Юрта Балкана“, имот No201013, землището на гр. Несебър

Апартаменти за сезонно ползване „Олд Несебър Хилс“, м. „Юрта Балкана“, имот No201013, землището на гр. Несебър

Апартаменти за сезонно ползване "Олд Несебър Хилс", м. "Юрта Балкана", имот No201013, землището на гр. Несебър Код обект: 001.029 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...

Жилищна сграда с търговски партер, лекарски кабинети и подземни гаражи в УПИ VII, кв.61, ЦГЧ на гр. Кърджали

Жилищна сграда с търговски партер, лекарски кабинети и подземни гаражи в УПИ VII, кв.61, ЦГЧ на гр. Кърджали Код обект: 001.028 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...
Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK“Слънчев бряг-изток“, общ. Несебър

Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK“Слънчев бряг-изток“, общ. Несебър

Жилищна сграда за сезонно ползване с магазини, ул. No27, УПИ VI, кв. 66, KK"Слънчев бряг-изток", общ. Несебър Код обект: 001.026 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко...
Жилищна сграда „Трите еделвайса“ в имот No 013034, м. Грамадето, гр. Банско

Жилищна сграда „Трите еделвайса“ в имот No 013034, м. Грамадето, гр. Банско

Жилищна сграда "Трите еделвайса" в имот No 013034, м. Грамадето, гр. Банско Код обект: 001.016 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Сградата има неправилна в...
ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. „СЛАВЯНСКА“ 71  кв. 90, УПИ XII-2397

ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. „СЛАВЯНСКА“ 71 кв. 90, УПИ XII-2397

ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. "СЛАВЯНСКА" 71 кв. 90, УПИ XII-2397 Код обект: 001.015 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Обектът представлява...

Ловна хижа 1 в имот №321065, масив 321 в землището на гр.Любимец

Ловна хижа 1 в имот №321065, масив 321 в землището на гр.Любимец Код обект: 001.008 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание: Обектът представлява двуетажна жилищна...
Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112,  кв.274, м. „Студентски град“, р-н „Студентски“, гр. София

Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112, кв.274, м. „Студентски град“, р-н „Студентски“, гр. София

Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112, кв.274, м. "Студентски град", р-н "Студентски", гр. София Код обект: 047.004 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда...
Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас

Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас

Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас Код обект: 044.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...
Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ – 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14

Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ – 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14

Еднофамилна жилищна сграда с магазин, в УПИ VІIІ - 334, кв.197, м.“Павлово-Бъкстон“, СО р-н „Витоша“, гр. София, бул. „Александър Пушкин“ №14 Код обект: 039.008 Проектни части: Конструкции, ПБЗ, ПУСО Тип работа: Пълно проектиране Вид строителство: Високо строителство...
Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман“, р-н Панчарево

Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман“, р-н Панчарево

Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда и нова пристройка към нея със смесена, жилищна и административна функция ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман", р-н Панчарево Код обект: 032.001 Проектни части: Конструкции Вид...
Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София

Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София

Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София Код обект: 017.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда Кратко описание:...
ЖИЛИЩНА СГРАДА  С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XI-1214, кв.74, м.Манастирски-ливади,гр.София   Код обект: 014.008 Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда....
Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м.“Манастирски ливади – запад“, гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м.“Манастирски ливади – запад“, гр.София

Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ V-972е,972ж кв.50 м."Манастирски ливади - запад", гр.София   Код обект: 014.003 Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна...
Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII – 1091a,1091 кв.47 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII – 1091a,1091 кв.47 м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София

Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII - 1091a,1091 кв.47 м. "Манастирски ливади - запад", гр. София Код обект: 014.002 Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение:...