Строителството е един от първите признаци на всяка цивилизация. То е част от човешката история и не ще престане, докато съществуват хората.
Ние сме щастливи от това, че сме част от този процес.

Основните принципи от които се водим са:

• Работата ни трябва максимално да отговори на изискванията на възложителя, съобразено с действащата нормативна уредба;

• Създаването на проектите за нас е удовлетворение, защото оставяме следа, която ще остане в годините след нас. Трябва да работим така, че да сме горди от построеното по наши проекти;

• Всяка задача трябва да се изпълни така, сякаш е най-важната в историята на фирмата;

• Една сграда трябва да бъде красива, функционална и най-вече сигурна;

• Стриктно да се придържаме към изискванията на нормативните документи. Познаването им е изключително важно;

• Всеки от екипа трябва да се развива непрекъснато като специалист и да въвежда иновации в процеса на проектиране (нови теории, нови материали, нов софтуер).

Телефон: +359-2-866-39-62 , +359-884-382-462

Email: v.mihov@mpburo.com, p.petkov@mpburo.com

Офис: гр. София бул. Витоша №118, ет.1