Технически доклад за вилно селище в района на Габрово

Код обект: 050.005
Възложител: UKTAM Bulgaria LLC
Проектни части: Архитектура, Конструкции
Вид строителство: Ниско Строителство, Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищни сгради, Хотел
Кратко описание: Комплексът се намира в гориста местност.  Заема площ от 62156м2.  Комплексът представлява съвкупност от 75 постройки обособени в групи и типове и хотел със 75апартаменти, конферентна зала, офиси, ресторант и магазини.

Направен е оглед на всички обекти в комплекса.

Докладът дава становище относно текущото състояние на сградния фонд на комплекса. Също така се описват необходимите мероприятия за ремонт и довършителни работи, с приблизителна количествено-стойностна сметка.

Година на изпълнение 2017г.

РЗП: 18000м2