В началото на месец октомври започна строителството на един от най-престижните ни обекти – Административна сграда на ул. Денкоглу № 6

Проектирането на сградата бе изключително предизвикателство за нас. Сградата се намира в центъра на София, на малка еднопосочна улица. Петното на сградата покрива на 100% парцела. Котата на дъно изкоп е -8,20. По периметъра на парцела има 3 стари над 80 годишни сгради с четири вида фундиране, улица и два вътрешни двора. Поради тази причина една основна част от проектирането бе направа на укрепване на изкопа.

Укрепването на изкопа бе проектирано и направено с шлицови стени с дебелина 40см. Поради голямата дълбочина на изкопа, същите бяха подпрени на междинно ниво с хоризонтална стоманена рамка с две междинни разпонки. През целия период на изпълнение на шлицовите стени се осъществява мониторинг на преместванията на стените и съседните сгради. Към момента преди изпълнението на фундаментната плоча максималните хоризонтални премествания са 9мм.

Тази седмица се излива фундаментнта плоча, с което се стартира и изпълнението на самата сграда.

Пожелаваме процеса на строителство да е безпроблемен и наистина да се получи една красива сграда.