Завърши грубия строеж на укрепването на еднофамилна жилищна сграда в кв.50, квартал Бояна, гр.София

Проектът, който третира укрепването, беше един от сложните ни проекти. В него се преплитаха различни нестандартни проектантски решения – усилване на основи, усилване на колони, апликиране на стоманобетонна конзолна плоча към същ. плоча, нови стоманобетонни колони излети между съществуващи плочи, нова ребреста плоча с пълнеж от фибрант, сложен стоманобетонен гредоред на покрива.

Авторският надзор приключи успешно с приемане на гредите на покрива.

Пожелаваме на възложителите успешно завършване на довършителните работи и въвеждане в експлоатация на сградата.