Логистичната база в с. Кабиле обл. Ямбол вече е завършена и се използва по предназначение.

Усилията на проектанския екип се оказаха успешни и се получи една наистина красива сграда. Вижда се много добре от автомагистрала Тракия, след надлеза при НАР Кабиле при 184км.

Пожелаваме на собствениците дълго и безаварийно ползване.