През месец август започна строителството на Еднофамилна жилищна сграда в землището на с. Гурмазово, общ. Божурище. Сградата ще представлява двуетажна постройка без сутерен. Конструкцията ѝ е скелетна, масивна, стоманобетонна ,с дървен покрив.

През целия процес на строителство ние ще упражняваме Авторски надзор.

Пожелаваме на собственика успешно завършване на строителството.