WU - Vienna university of economics and business

Код обект: 030.002
Име обект: WU – Vienna university of economics and business
Възложител: Прототип ЕООД
GIG Fassaden GmbH
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Изчертаване
Вид строителство: Окачени фасади и архитектурни конструкции.
Тип конструкция: Стоманена
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Изчертаване на работни чертежи за носещата стоманена конструкция на окачената фасада на обект „WU – Vienna university of economics and business“. Сградата е със стоманобетонна конструкция с изключително начупена форма. Окачената фасада следва основната носеща конструкция, поради което за фасадата се получават различни повърхнини – наклонени в общо положение, повърхнини с кривини. Работата протичаше в следната последователност – получава се 3D заснемане на действителното състояние на стоманобетонната конструкция, по него се прави 3D на елементите на фасадата и на края се изработват работните чертежи на отделните елементи.
РЗП:
Фаза: РП
Година на проектиране: 2011г.
Година на построяване: 2012г.
Партньори: Самостоятелно