През месец ноември завърши грубия строеж на жилищна сграда в м. „ГГЦ Зона Б-4“, гр. София.

Авторският надзор приключи успешно с приемане на покривната плоча.

Пожелаваме на възложителите успешно завършване на довършителните работи и въвеждане в експлоатация на сградата.