През месец октомври заедно с инж. Теодора Панчева направихме един много интересен проект. Става въпрос за 60метрово скеле, което ще обслужва ремонта на комин в завод на фирма Арубис в Пирдоп. Скелето се изпълнява от фирма VERO Scaffolding EOOD, които предоставиха пълен каталог на елементите на системата.
Проектът изисква да се направят пълни изчисления на вертикални товари и вятър. Скелето в последните си 20метра ще бъде облечено с винил, което допълнително увеличава ветровото натоварване. По принцип такива системи са от типа пространствено ставно-прътови системи, но в действителност се изисква много правилно моделиране, за да се избегнат неправилни резултати. Изчисленията се усложняват допълнително и от факта, че в каталожната система освен прътови елементи има и фермови, които носят на огъване и не може да се моделират като носещи само осови усилия.
Заедно с инж. Панчева посетихме обекта по време на строителство. След като преминахме през инструктаж бяхме оборудвани с всичко необходимо, за да може да се движим по скелето – обувки, работни костюми, каски, очила, колани и скоби. Към момента на огледа скелето беше изградено до височина 40 метра, докъдето и успяхме да се качим. Огледът беше изключително полезен, защото на място успяхме да видим изпълнени различни видове връзки между елементите.
Не може да не отчетем и факта, че едно изкачване на 40 метра по една такава система си е преживяване. А и гледката е неописуема.
Надявам се и за в бъдеще да продължим работа с VERO Scaffolding EOOD.