През месец юни  заедно с инж. Георги Гурев посетихме храм-паметника Шипка.

Храмът всъщност е част от Шипченския манастир. Църквата носи името „Рождество Христово“ и е архитектурна забележителност, обявена е за паметник на културата от национално значение. Църквата е посветена на героите от Руско-турската война (1877 – 1878). В нейните подземия е направена костница, в която се съхраняват костите на близо 9000 руски и български войни, загинали в България през Освободителната война.

Средствата за изграждането на храма са набрани чрез дарения, предимно от Русия, но също и в България. Строежът започва през 1885 г. и завършва през 1902 г. под ръководството на руски архитекти. Храмът е открит тържествено на 27 септември 1902 г. в присъствието на генерали от руската армия и много почетни гости. Първоначално манастирът е руска собственост, но през 1934 г. е предоставен от съветското правителство на България за вечни времена.

Сградата е изградена в стила на руските църкви от 17 век. Представлява образец на богато украсен и зографисан храм. Храмът и камбанарията са изградени по проект на архитект Антоний Осипович Томишко. Църквата е стенописвана 2 пъти – през 1902 г. от Г. Месоедов и Антон Митов, и през 1957 – 1959 г. от колектив под ръководството на Н. Ростовцев. Иконостасът за храма на Шипка е по проект на проф. А. Н. Померанцев.
Църквата има централен и 4 по-малки купола с позлатени луковици и кръстове. До западната фасада е долепена островърха камбанария със 17 камбани, висока 53 m и богато украсена с многобройни арки, колони, майолика и позлата.

В храма се намира и най-голямата камбана в България – тежаща близо 12тона. За транспортирането й от железницата в Стара Загора до храма в Шипка се налага да се укрепят близо 40 моста по пътя на камбанния конвой. Седем дни пътувал конвоят с камбаната до манастира в Шипка и на 19 август 1901г. е вдигната с корабни въжета и дървени греди на височина 39 метра.

Посещението в храма бе с цел оглед поради появата на пукнатини в църквата и камбанарията. След направения визуален оглед установихме, че конструкциите и на двете сгради са в добро състояние , имайки впредвид  над 120 годишната им история. Да, забелязват се известни пукнатини, но към момента са относително малки и не застрашават стабилитета на църквата и камбанарията. Забелязва се обаче обрушване на фасадната зидария, причинено най-вече  от измръзване на тухлите. Особено видно е в камбанарията на нивото на камбаните.

Като цяло препоръката ни е да се вземат мерки, тъй като този процес ще се задълбочи във времето.