През месец юни започна строителството на един от най-трудните проекти, проектирани в бюрото ни – усилване на същ. жилищна сграда в кв. Бояна, София.

Сградата представлява масивна постройка, строена през 80 години на миналия век. Завършена е на груб строеж, но довършителните работи не са завършени изцяло. Като цяло сградата е строена с проект, но се забелязват редица промени в конструкцията ѝ. Освен това качеството на строителството не е добро.

Проектът, който сме направили има за цел да се направи нов етаж на кота +7,98, нов дървен покрив и да се усвои подпокривното пространство. За целта по контура на сградата е развита нова скелетна конструкция от колони и греди, върху която е стъпила новата плоча и покрива. За подпиране се ползват само две от съществуващите колони. Освен това Новата конструкция служи за обрамчване на съществуващата с цел поемане на земетръсното тегло на цялата сграда.

В проекта са използвани редица похвати за усилване на конструкцията – усилване на основите с доливане и подкопаване, усилване на вертикални елементи, изливане на нови вертикални елементи и захващане към старите, усилване на стълби, усилване на плочи, направа на нова конзолна плоча към съществуваща такава. Новата стоманобетонна плоча е проектирана като ребреста с цел олекотяване на теглото на сградата.

Ние ще осъществяваме Авторският надзор през целия период на строителство.

Пожелаваме на възложителите успешно завършване на строителния процес.