През месец декември завърши грубия строеж на Логистична база в с. Кабиле, обл. Ямбол.

Сградата е със смесена конструкция – част е стоманена, част стоманобетонна.

Бе осъществяван авторски надзор през цялото време на строителство. Авторският надзор приключи успешно с приемане на покривната плоча на административната част.

Пожелаваме на възложителите успешно завършване на довършителните работи и въвеждане в експлоатация на сградата.