През лятото завърши строителството на жилищната сграда в УПИ XX – 261, кв. 129a, по плана на гр. София

Получи се наистина една красива постройка.

Пожелаваме на всички собственици дълго и безаварийно ползване.