През месец декември започна строителството на  Жилищна сграда в м. „Манастирски ливади – запад“, гр. София.

Ние ще осъществяваме авторски надзор през целея период на строителство.

Пожелаваме на възложителите и строителите успешно завършване и въвеждане в експлоатация на сградата.