Новини

ТЕНИС КОМПЛЕКС, София, Младост 1, УПИ I, кв.5, м. „Борисова градина – Погребите I ч.“

ТЕНИС КОМПЛЕКС, София, Младост 1, УПИ I, кв.5, м. "Борисова градина - Погребите I ч." Код обект: 005.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Ниско строителство Тип конструкция: Стоманобетонна, Стоманена Предназначение: Спортно съоръжение Кратко описание:...

СЪНИ БИЙЧ КЛУБ, K.K. Слънчев бряг, УПИ I, кв. 30

СЪНИ БИЙЧ КЛУБ, K.K. Слънчев бряг, УПИ I, кв. 30 Код обект: 001.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Обектът представлява 8-9етажна постройска с П-образна форма в...

Хотел Медикъл и SPA „ДРИЙМ ФОРЕСТ“ категория пет звезди“ в УПИ I 3330,6506,6507,V3162,6506,6507,3330 кв. 1841 по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

Хотел Медикъл и SPA „ДРИЙМ ФОРЕСТ“ категория пет звезди“ в УПИ I 3330,6506,6507,V3162,6506,6507,3330 кв. 1841 по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик Код обект: 047.005 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Усилване и Реконструкция,...
Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112,  кв.274, м. „Студентски град“, р-н „Студентски“, гр. София

Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112, кв.274, м. „Студентски град“, р-н „Студентски“, гр. София

Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112, кв.274, м. "Студентски град", р-н "Студентски", гр. София Код обект: 047.004 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Жилищна сграда...

Хотел, ресторант, магазини и трафопост в УПИ I 87, кв.146 по плана на гр. Созопол, общ. Созопол

Хотел, ресторант, магазини и трафопост в УПИ I 87, кв.146 по плана на гр. Созопол, общ. Созопол Код обект: 044.003 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Хотел Кратко описание: Сградата има...
Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас

Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас

Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас Код обект: 044.001 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна...