Новини

Про Кредит Банк, клон Младост, ул. Ал. Малинов, гр. София кв. 9а , п-л II, ж.к. Младост

Про Кредит Банк, клон Младост, ул. Ал. Малинов, гр. София кв. 9а , п-л II, ж.к. Младост Код обект: 007.007 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Високо строителство Тип конструкция: Стоманобетонна Предназначение: Становище Кратко описание: Становището дава...

Преустройство и текущ ремонт на част от Търговски център Парк Мол Стара Загора с надстройка на част от втори етаж за Търговски обект за промишлени стоки

Преустройство и текущ ремонт на част от Търговски център Парк Мол Стара Загора с надстройка на част от втори етаж за Търговски обект за промишлени стоки Код обект: 050.006 Проектни части: Конструкции Тип работа: Становище Вид строителство: Друго Тип конструкция:...

Изграждане на солари на покривна плоча на обект: “Жилищна сграда с апартаменти сезонно обитаване, УПИ VII – 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг – запад, общ. Несебър”

Изграждане на солари на покривна плоча на обект: “Жилищна сграда с апартаменти сезонно обитаване, УПИ VII - 522, кв. 1901, к.к. Слънчев бряг - запад, общ. Несебър” Код обект: 003.028 Проектни части: Конструкции Предназначение: Становище Кратко описание: Становището...

Смяна предназначение на същ. магазин в салон за красота – гр. София ул. Майор Юрий Гагарин 22А

Смяна предназначение на същ. магазин в салон за красота – гр. София ул. Майор Юрий Гагарин 22А Код обект: 003.027 Проектни части: Конструкции Предназначение: Становище Кратко описание: Становището дава положителна оценка за смяната на предназначението на съществуващ...

Скица за разположение на подвижни съоражения около обект в УПИ X/1291 , КВ. 22, М. „ИЗТОК-ЮГ“ , РАЙОН ИЗГРЕВ

Скица за разположение на подвижни съоражения около обект в УПИ X/1291 , КВ. 22, М. "ИЗТОК-ЮГ" , РАЙОН ИЗГРЕВ Код обект: 003.024 Проектни части: Конструкции Вид строителство: Други съоръжения Тип конструкция: Стоманена Предназначение: Становище Кратко описание:...