Технически доклад за бизнес сграда в гр. София

Код обект: 050.010
Възложител: UKTAM Bulgaria LLC
Проектни части: Архитектура, Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Офис сграда
Сградата представлява осем етажна сграда с два сутерена в  София. Обект на доклада са офисите на етажи 4, 6, 7 и 8. Сградата е със монолитна стоманобетонна рамкова конструкция. Построена е през 2002г.

Направен е оглед на всички обекти, които са в обхвата на доклада.

Докладът дава становище относно текущото състояние на отделнит еобекти в сградата. Също така се описват необходимите мероприятия за ремонт и довършителни работи, с приблизителна количествено-стойностна сметка.
Година на изготвяне 2017г.