Технически доклад за хотел в гр.София

Код обект: 050.004
Възложител: UKTAM Bulgaria LLC
Проектни части: Архитектура, Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Сградата представлява 9 етажна постройка с два сутерена. Използва се за хотел. Има хотелски стаи, рецепция, паркинг, ресторант, технически и служебни помещения.

Направен е пълен оглед на сградата на място.

Докладът дава оценка на текущото техническо състояние на сградата. Описва нужните места за текущ ремонт, както и дава приблизителна количественно стойностна сметка за тях.

Година на изпълнение 2017г.  

РЗП: 4080м2.