Язовирна стeна „Скалица” – противофилтрационни и укрепителни мероприятия на язовирната стена работен проект

 

Код обект: 014.019
Проектни части: Хидротехническа
Тип конструкция: Друга
Предназначение: Хидро-съорижение
Кратко описание:

Проекът обхваща укрепителни мероприятия за язовирната стена на яз. Скалица в три части. Част 1 – Почвен проект за определяне геотехническите характеристики на земната основа и материалите изграждащи съществуващата язовирна стена. Част 2 и 3 – Изследвaне за филтрационна, суфозионна и обща устойчивост на стената, основата й и откосите й.

Година на проектиране 2008г.

Фаза ИП.