Хотел УПИ IV-83, кв. 7503, к.к. "Слънчев бряг - запад"

Код обект: 003.007
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Сградата има правоъгълна в план форма. Височина от ниво първа до ниво последна плоча 17,55м., има частично излизане на до кота 20.30м. Съдържа пет надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е сравнително равен. Няма ограничения по периметъра на застройката. Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Фундирането на сградата е вид на фундаментна плоча с дебелина 60cm. По контура са предвидени обратни греди. Плочите са предимно от безгредови тип, с дебелина 20 и 16 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2004г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 4300 м2