Хотел Медикъл и SPA „ДРИЙМ ФОРЕСТ“ категория пет звезди“ в УПИ I 3330,6506,6507,V3162,6506,6507,3330 кв. 1841 по плана на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик

Код обект: 047.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и Реконструкция, Частично проектиране
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание:

Сградата се състои от три тела – А,В и С. Тела А и В са изцяло нови. В план са с неправилна форма следваща очертанието на парцела. Тяло С към момента е съществуващо завършено на груб строеж. Всички тела съдържат две сутеренни вкопани нива, едни полувкопан сутерен, приземен и три надземни етажа. Височината от ниво приземна плоча до ниво покривна плоча е в размер на 12.15м, респективно 21.4м от горен ръб фундамент. Покривът е стоманобетонов плосък, тип топъл. В ограничени зони са развити скатни участъци с усложнена геометрия. Конструкцията на сградата е стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от гредови плочи (с локални безгредови участъци), стоманобетонни диафрагми и колони. Състоянието на съществуващата конструкция е лошо – няма проектна документация, не отговаря на нормите, множество локални дефескти. Поради това на него е направено пълно конструктивно обследване и проект за укрепване и усилване.

Година на проектиране 2014г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 4200 м2
Партньори: Главен проектант инж. Красимир Величков, КАВЕЛ ЕООД