Хотел в УПИ I - 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг - запад общ. Несебър

Код обект: 003.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Обектът се състои от основна сграда, разделена на две тела посредством фуга, рампа към подземен гараж и басейн. Сградата има Г-образна в план форма, като фугата я разделя на два правоъгълни блока с размери съответно- Блок А дължина 26,35 м. , широчина 19,15 м. и Блок Б с дължина 45,10 м. , широчина 23,55 м. Височина от ниво сутеренна настилка до ниво покрив в размер на 20.48 м. Съдържа сутерен ограничен от съществуващи сутеренни стени, шест надземни етажа и плосък покрив.Рампата е отделена на фуга.

Конструкцията на сградите е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането на сградата – във вид на фундаментна плоча с дебелина 70cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 18/20 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2004г.

РЗП: 3550 м2