For Holmefjord As - Gnr.4 Bnr. 290 I Kvansund Og Teige Byggeffelt As

Код обект: 031.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът представлява, монолитна стоманобетонна сграда, състояща се от два надземни етажа. Сградата има неправилна в план форма с размери на петното 64,23/20,33м. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се предимно от гредови плочи, колони.

Година на проектиране 2011г.

Година на строителство 2012г.

Фаза Технически проект.

РЗП: 2460 м2