ХЕД Марес България / Пазарджик

Код обект: 005.002
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманена
Предназначение: Промишлена сграда
Кратко описание: Обектът представлява промишлена сграда тип хале с размери 31.25/82.00м и максимална височина 10.30м. Теренът в рамките на петното на сградата е равен. Няма ограничения по периметъра на застрояване.

Конструкцията е сглобяема, стоманена, рамкова. Основите са стоманобетонни монолитно изляти единични фундаменти. Стоманените рамки са двуотворни, едноетажни. Колоните и гредите са от съставно 2Т сечение. Покривът е с послоен монтаж, монтиран върху столици. Ограждането е от термо панели.

Година на проектиране: 2003г.

Година на построяване: 2005г.

РЗП: 2560 м2