Търговски център и офиси: Проект за реконструкция на сградите в УПИ XXI-4, кв. 36, м. “Центъра” , гр.София.

Код обект: 017.002
Име обект: „Реконструкция /цялостно демонтиране и подмяна на конструкцията на съществуващи сгради/, преустройство и пристройка на съществуващи сгради 2, 3 и 5 ет. в търговски център с офиси” . Местонахождение УПИ XXI-4, кв. 36, местност „Зона Г-14” по плана на гр. София,  административен адрес бул. „Мария Луиза” №58
Възложител: Георги Станишев
„ АРДЖИ- ТРАСТ” ЕООД

СИЛВЪР КОН ЕООД

Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Сградата има неправилна в план форма. Поради големите размери и различната височина сградата е разделена на два блока – 1 и 2.Блок 1 е с почти правоъгълна форма. Съдържа сутерен, шест надземниетажа и кула. Височина от ниво първа до ниво последна плоча е 22.04м. Блок 2 е с почти правоъгълна форма. Съдържа сутерен и четири надземни етажа . Височина от ниво първа до ниво последна плоча е 14.58м. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от гредови плочи,колони,ст.б.диафрагми и ст.б.рамки.
РЗП: 5900 м2
Фаза: РП
Година на проектиране: 2005г.
Година на построяване: 2012г.
Партньори: Самостоятелно