Смяна предназначение на същ. магазин в салон за красота – гр. София ул. Майор Юрий Гагарин 22А

Код обект: 003.027
Проектни части: Конструкции
Предназначение: Становище
Кратко описание: Становището дава положителна оценка за смяната на предназначението на съществуващ магазин в салон за красота в помещенията на партер и първи етажи в съществуваща 6 етажна сграда.

Промените не касаят конструктивнит елементи на сградата – те са изцяло архитектурни.

Година на проектиране 2014г.