Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. "Зорница", гр. Бургас

Код обект: 044.001
Име обект: Смесена многофункционална сграда с жилища, офиси,ателиета, ресторант, спа център, магазини и гаражи в УПИ XI-204,205, кв. 3, ж.к. „Зорница“, гр. Бургас
Възложител: „Бургас Тауър“  ЕООД
Панайот Иванов Тодоров
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Частично проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда, Обществена сграда
Кратко описание: Сградата представлява 21 етажна сграда с две сутеренни етажи. Има правоъгълна в план форма с размери 55.80m / 20.75m. Максимална височина +70.20м. Конструкцията монолитна, стоманобетонна, скелетна – състояща се от фундаментна плоча, безгредови плочи, шайби и колони. Поради високата си етажност и двете подземни нива сградата има усложнени условия за фундиране. Укрепването на изкопа е направено с шлицови стени с дебелина 60см, се един ред анкери. Поради недостатъчна носимоспособност на почвата под фундаментната плоча има изпълнени шлицови стени.
РЗП: 28000 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2013г.
Година на построяване:  2014г.
Партньори: Водещ проектант инж. Георги Гурев, Проект Консулт ЕООД