Скица за разположение на подвижни съоражения около обект в УПИ X/1291 , КВ. 22, М. "ИЗТОК-ЮГ" , РАЙОН ИЗГРЕВ

Код обект: 003.024
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Други съоръжения
Тип конструкция: Стоманена
Предназначение: Становище
Кратко описание: Становището дава положителна оценка за монтирането на рекламно пано на фасадата на съществуваща сграда.

Година на проектиране: 2012г.