Реконструкция и преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда и нова пристройка към нея със смесена, жилищна и административна функция ПИ №34, к.л.761, планоснимачен район „с.Герман", р-н Панчарево

Код обект: 032.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство , Реконструкциии
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът се състои от съществуваща сграда и нова част. Съществуващата сграда е построена 40-те години и представлява масивна постройка с полувкопан сутерен, два надземни етажа и неизползваемо подпокривно пространство. Формата в план е неправилна с приблизителни размери 12.65/14.15м и максимална височина над кота-терен 10.50м. Новата част от сградата е с неправилна в план форма с приблизителни максимални размери 22.30/26.55м и максимална височина над кота-терен 9.67м. Тя обгражда съществуващата сграда от западна и северна посока. Отделена е на фуга.

Година на проектиране 2011г.

Година на строителство 2012г.

Фаза Технически Проект.

РЗП: 3822 м2