Проект на дървен покрив и усилване на основи на еднофамилна сграда с адм. адрес ул. Джеймс Баучер №3 гр. Севлиево

Код обект: 007.009
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Усилване и реконструкция
Тип конструкция: Стоманобетонна, Дървена
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Сградата представлява правоъгълна едноетажна постройка с частичен сутерен. Конструкцията е масивна, стоманобетонна, безскелетна. Основите са ивични стоманобетонни, плочата е стоманобетонна, гредова а вертикалните елементи са носеща зидария. Съществуващия покрив е с дървена носеща конструкция.
Проектът третира разрушаване на съществуващия дървен покрив и изграждане на нов на по-висока кота. Целта е да може да е използва подпокривното пространство. Новия покрив също е с дървена конструкция, стъпила на обрамчена носеща зидария.
Като цяло сградата е в добро състояние. Единствено в северния ъгъл на сградата се забелязва напукване на носещата зидария вследствие на пропадане на основите. Поради това е направено усилването на основите  в тази част.
Година на проектиране 2005г.
Година на построяване 2006г.
РЗП: 250 м2