Пречиствателна станция за отпадъчни води за с.Мараш и с.Салманово в ПИ №88012 в землището на с. Салманово общ. Шумен

 

Код обект: 014.012
Име обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води за с.Мараш и с.Салманово в ПИ №88012 в землището на с. Салманово общ. Шумен
Възложител: Община Шумен
Проектни части: Aрхитектура, Конструкции, ВиК, ОВ, ПБЗ, Електро, ВП, Озеленяване, Технология
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Пречиствателно станции и ВиК строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Пречиствателна станция
Кратко описание: Обектът представлява комплекс от съоръжения и сгради разположени на петно с размери 90/60метра. Подобектите в рамките на обекта са: 1.Помпена станция – първи подем, 2.Разпределителна шахта със спирателна арматура, 3.Устройство за предварително механично пречистване, 4.Помпена станция – втори подем, 5.Водомерна камера, 6.Камера за аеробна стабилизация на утайката, 7.Биореактори с непрекъснато действие, 8.Вторични утаители, 9.Компресорна станция, 10.UV – инсталация за обеззаразяване, 11.Административна сграда, 12.Дизелов генератор, 13.Резервоар нафта, 14.Трафопост, 15.Паркинг, 16.Реагентно стопанство, 17.Контейнер за обезводнена утайка, 18.Силоз за вар, 19.Резервоар за противопожарни нужди
РЗП:
Фаза: ИП
Година на проектиране: 2011г.
Година на построяване: 2012г.
Партньори:  Съвместно с арх.Стефан Петков, инж.Лора Йорданова (ВиК), инж.Светла Илиева (ОВиК), инж.Димитър Божов (ЕЛ), инж.Георги Митрев (Геодезия), л.арх.Васил Василев (Озеленяване)