Пречиствателна станция за отпадъчни води за с.Мараш и с.Салманово в ПИ №88012 в землището на с. Салманово общ. Шумен

 

Код обект: 014.012
Проектни части: Aрхитектура, Конструкции, ВиК, ОВ, ПБЗ, Електро, ВП, Озеленяване, Технология
Вид строителство: Пречиствателно станции и ВиК строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Пречиствателна станция
Кратко описание: Обектът представлява комплекс от съоръжения и сгради разположени на петно с размери 90/60метра. Подобектите в рамките на обекта са: 1.Помпена станция – първи подем, 2.Разпределителна шахта със спирателна арматура, 3.Устройство за предварително механично пречистване, 4.Помпена станция – втори подем, 5.Водомерна камера, 6.Камера за аеробна стабилизация на утайката, 7.Биореактори с непрекъснато действие, 8.Вторични утаители, 9.Компресорна станция, 10.UV – инсталация за обеззаразяване, 11.Административна сграда, 12.Дизелов генератор, 13.Резервоар нафта, 14.Трафопост, 15.Паркинг, 16.Реагентно стопанство, 17.Контейнер за обезводнена утайка, 18.Силоз за вар, 19.Резервоар за противопожарни нужди
Година на проектиране 2011г.
Година на построяване 2012г.
Партньори:  Съвместно с арх.Стефан Петков, инж.Лора Йорданова (ВиК), инж.Светла Илиева (ОВиК), инж.Димитър Божов (ЕЛ), инж.Георги Митрев (Геодезия), л.арх.Васил Василев (Озеленяване)