Преустройство и текущ ремонт на част от Търговски център Парк Мол Стара Загора с надстройка на част от втори етаж за Търговски обект за промишлени стоки

Код обект: 050.006
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Становище
Вид строителство: Друго
Тип конструкция: Стоманена
Предназначение: Становище
Кратко описание: Настоящето становище се отнася за получените деформации в новоизградена стоманена конструкция в зоната на атриум 1 – между оси 8/9 и Р/С. Становището е направено след запознаване с извадка от конструктивния проект, касаещ зоната с деформациите, както и след направен оглед на място.

Становището дава заключение,  че поради големия отвор и избора на конструктивна схема са се реализирали големи провисвания, които от своя страна допринасят за некомфортна експлоатация на плочата в тази зона. Конструкцията към този момент може да се ползва безопасно, като се препоръчва в зоната на склада да се товари възможно най-малко. Въпреки това трябва да се приемат мерки, които да установят точното поведение на конструкцията при последващата и експлоатация. Направени са препоръки за  следващи мероприятия.

Година на изготвяне 2017г.