Почивна станция на "Асарел - Медет" АД - гр.Созопол ( хотел Корал )

Код обект: 001.021
Име обект: Почивна станция на „Асарел – Медет“ АД – гр.Созопол  ( хотел Корал )
Възложител: Ахитектурно строителна асоциация
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Хотел
Кратко описание: Сградата има неправилна в план, близка до правоъгълник форма. Тя има два подземни етажа и пет надземни. Терена в рамките на строителното петно е с напречен спрямо сградата наклон поради което първия сутерен излиза като надземен етаж по дългата фасада от към морето. Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна, състояща се от плочи, греди, колони и стоманобетонни диафрагми. Фундирането е във вид на ивични основи под сутеренните стени и шайбите и единични фундаменти под колоните във вътрешността на сградата. Под асансьорното ядро има обособени локална фундаментна плоча. Плочите са гредови тип, с дебелина от 12 до 20см. Колоните поемат само вертикалните товари, а шайбите и земетръсните сили. Покривът е скатен, направен от гредова стоманобетонна плоча.
РЗП: 4500 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2004г.
Година на построяване: 2008г.
Партньори: Съвместно с доц. инж. Людмил Оксанович