Офис сграда "C-център", София, Младост

Код обект: 005.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманостоманобетонна
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Сградата представлява 10 етажна обществена сграда с две подземни нива. Има неправилна в план форма и максимална височина 32.85м. Конструкцията на сградата е скелетна стоманобетонна състояща се от фундаментна плоча, стоманобетонни стени и колони и предимно безгредови плочи.
Архитектурният проект е изработен от арх. Стефан Петков и арх. Петър Торньов

Година на проектиране 2004г.

Година на строителство 2005г.

РЗП: 12000 м2