Офис сграда "C-център", София, Младост

Код обект: 005.001
Име обект: Офис сграда „C-център“, София, Младост.
Възложител: +Архитектура
„С-център София“ ООД
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманостоманобетонна
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание: Сградата представлява 10 етажна обществена сграда с две подземни нива. Има неправилна в план форма и максимална височина 32.85м. Конструкцията на сградата е скелетна стоманобетонна състояща се от фундаментна плоча, стоманобетонни стени и колони и предимно безгредови плочи.
Архитектурният проект е изработен от арх. Стефан Петков и арх. Петър Торньов
РЗП: 12000 м2
Фаза: РП
Година на проектиране: 2004г.
Година на построяване: 2005г.
Партньори: Самостоятелно