ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“

Код обект: 008.004
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Обществена сграда
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с максимални размери 78,20/27,80м. Максималната височина на сградата е 15,09м. Разделена е на два блока А и В. Съдържа полувкопан сутерен, една надземна плоча на кота -0,05 и две пълни една частична надземни плочи и стоманобетонен покрив. Теренът в рамките на строителното петно е с умерен наклон.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони и ст.б. диафрагми. Фундирането на сградата е вид на фундаментна гредоскара. Приети са еднотипни сечения на ивиците. Плочите са предимно от безгредови тип, с дебелина 20 и 24 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, вкл. причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемането на съответните им хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

През целия период на строителство е осъществяван авторски контрол.

Година на проектиране 2006г.

Година на построяване 2007г.

Фаза Работен Проект

РЗП: 720 м2