ОФИС СГРАДА С МАГАЗИНИ, гр. БУРГАС, ул. "СЛАВЯНСКА" 71 кв. 90, УПИ XII-2397

Код обект: 001.015
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът представлява четириетажна жилищна сграда със сутерен. Максималните размери в план са 23.60/22.40м и максимална височина 14.65м. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, рамкова. Фундирането е във вид на фундаментна плоча. Сградата е на калкан със съседна сграда, поради което е напарвено усикрепване на изкопа – пилотна стена. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са предимно безгредови.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 1250 м2