Общежитие с магазин и подземни гаражи, в УПИ ХVІ-4111,4112, кв.274, м. "Студентски град", р-н "Студентски", гр. София

Код обект: 047.004
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Поради големите размери и различната височина сградата е разделена на 3 блока А, Б, В.
Блок А – е с начупена триъгълообразна в план форма. Съдържа приземен, тринадесет надземни етажа и сутерен. Височината от ниво приземна плоча до ниво покривна плоча е в размер на 39.80м. Покривът е плосък, тип топъл.
Блок Б – е с начупена в план форма. Съдържа приземен, тринадесет надземни етажа и сутерен. В ограничена площ са развити още три надземни етажа. Височината от ниво приземна плоча до ниво най- висока покривна плоча е в размер на 48.20м. Покривите са плоски, тип топъл.
Блок В – е с правоъгълна в план форма с размери в план 14.98/18.25м. Съдържа приземен, тринадесет надземни етажа и сутерен. Височината от ниво приземна плоча до ниво покривна плоча е в размер на 39.80м. Покривът е плосък, тип топъл.
Конструкцията на сградата е стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се безгредови плочи, ст.б. диафрагми и колони.

Година на проектиране 2014г.

Година на строителство 2015г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 14000 м2
Партньори: Водещ проектант инж. Красимир Величкав, КАВЕЛ ЕООД