Ловна хижа 1 в имот №321065, масив 321 в землището на гр.Любимец

Код обект: 001.008
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът представлява двуетажна жилищна сграда без сутерен. Максималните размери в план са 52.50/29.55м и максимална височина 8.65м. Конструкцията на сградата е масивна, стоманобетонна, рамкова.  Фундирането е във вид на единични и ивични фундаменти свързани с рандбалки. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са смесен тип – частично гредови, частично безгредови. Покривът е с дървена носеща конструкция.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 1500 м2