Жилищни сгради с магазини, офисигаражи, трафопост и подземни гаражи УПИ XI-20,344,376, кв.56м. "Манастирски ливади-запад", гр. София БЛОК A, B,C

Код обект: 010.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Поради голямата си ширина сградата е разделена на три отделни блока посредством деформационна фуга. Блок А има почти правоъгълна в план форма с дължина 39,975 м., широчина 21,75 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17,48 м. Съдържа сутерен и 5 надземни етажа. Блок В има правоъгълна в план форма с дължина 21.75 м., широчина 9.90 м. Състои се от един подземен етаж свързващ блокове А и С. Блок С има почти правоъгълна в план форма с дължина 39,975 м., широчина 21,75 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17,48 м. Съдържа сутерен и 5 надземни етажа.

Конструкцията на на трите блока е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 60см. Покривната конструкция е решена като наклонена стоманобетонна плоча силно начупена поради голямото разчленение на покрива.

Година на проектиране 2005г.

Година на построяване 2007г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 12500 м2
Партньори: инж. Георги Цвятков