Жилищни сгради, намираща се в УПИ I-362,кв. 32, ул. Любомир Андрейчин N2, в.з."Киноцентър - I част", район Витоша, гр.София

Код обект: 003.026
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Сградите имат сложна, вписваща се в правоъгълник в план форма. Съдържат сутерен и два надземни етажа.  Теренът в рамките на строителното петно е с наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката. Предназначението на сградите е за жилищни нужди.

Фундирането на сградите е смесено – във вид на ивични фундаменти, свързани с рандбалки. Плочата е предимно от гредови тип, с дебелина 14/18см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони. Проектирани са за поемането на хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалното натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Покривите се състоят от дървени ребра и столици върху стоманобетонни греди и дървени колони.Върху тях се монтира дъсчена обшивка 2см.

Година на проектиране: 2016г.

Година на построяване: 2019г.

РЗП: 1200 м2