Жилищни сгради в кв.656а, УПИ-III,гр. Стара Загора

Код обект: 001.019
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание:

Сградата има силно неправилна в план форма. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 13,10м. Съдържа сутерен, три наземени етажа и кула.Поради големите размери и различната височина сградата е разделена на три блока – A,B,C. Блок А и С са подобни – с много неправилна в план и височина форма. Блок В е в средата с почти правоъгълна форма. Той е полувкопан и съдържа два покрити басейна и обслужващите ги помещения.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна. Фундирането на блокове А и С е във вид на фундаментна плоча. Фундирането на блок В е смесен тип – единични фундаменти и ивични основи свързани с рандбалки. Плочите са от смесен тип с дебелина 20 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Същите са във вид на стоманобетонни колони истени.  Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване. Стоманобетонните стени са проектирани за поемането на съответните им хоризонталните натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 2200 м2