Жилищна сграда №3 в упи II-1387, кв.43, местност "Манастирски ливади-запад", гр.София

Код обект: 010.001
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има правоъгълна в план форма с дължина 35.55 м., широчина 17.90 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17.00 м. Съдържа сутерен и 6 надземни етажа. Има частични едностранни еркерни излизания до 150 см.Теренът в рамките на строителното петно е със силна денивилация приблизително 1.9м по посока на малкия размер на сградата.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 60см. Покривната конструкция също е решена като стб. плоча силно начупена поради голямото разчленение на покрива.

Година на проектиране 2005г.

Година на построяване 2006г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 3900 м2
Партньори: инж. Георги Цвятков