Жилищна сграда тип "A" находяща се в УПИ V - 3261 кв.3 , село Синеморец, м. Поляните, общ.Царево , обл. Бургас - сгради А, Б, С и басейн

Код обект: 003.015
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Ниско строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Еднофамилна къща
Кратко описание: Обектът се състои от три двуетажни сгради – типове А, Б и В. Сграда А има почти правоъгълна в план форма с максимални размери 16,70/12,95м. Височина от ниво първа до ниво дървен покрив е 6,22 м. Съдържа частичен сутерен и два надземни етажа. Сграда Б има почти правоъгълна в план форма с максимални размери 13,40/15,27м. Височина от ниво първа до ниво дървен покрив е 5,90 м. Съдържа два надземни етажа. Сграда В има почти правоъгълна в план форма с максимални размери 13,40/15,27м. Височина от ниво първа до ниво дървен покрив е 5,90 м. Съдържа два надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е със слаб наклон. Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Конструкцията на сградите е проектирана като стоманобетонна, монолитна, скелетна. Фундирането на сградите е смесено – във вид на ивични фундаменти, съчетани с отделни обединени стоманобетонни стъпки под колони. Котата на фундиране е една за цялата сграда, като трябва да се осигурява минимум 1.0m дълбочина на фундиране от вертикалната планиравка или естествения терен (по-неблагоприятното). Плочата е предимно от безгредови тип, с дебелина 18см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Подпокривната плоча е изчислена да поеме и теглото на дървения покрив. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2007г.

Година на построяване: 2008г.

РЗП: 990 м2