Жилищна сграда с търговски партер, лекарски кабинети и подземни гаражи в УПИ VII, кв.61, ЦГЧ на гр. Кърджали

Код обект: 001.028
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с дължина 36.10 м, широчина 20.95 м и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 17.81 м. Съдържа сутерен с подземни гаражи, партер с магазини и лекарски кабинети и пет надземни етажа.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча. Вертикалните елементи са колони и стоманобетонни стени. Колоните поемат само вертикалните товари, а стените и земетръсните сили. Плочите са предимно безгредови, с дебелина 22 и 24 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Покривната конструкция също е решена като стоманобетонна плоча с дебелина 18.

Година на проектиране: 2008г.

Година на построяване: 2009г.

РЗП: 4500 м2