Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VI 904, кв. 60, местност Витоша Вец Симеоново , гр.София

Код обект: 008.005
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има неправилна в план форма с дължина 21.65 м., широчина 18.50 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 14.00 м. Съдържа пет надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е приблизително равен.

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди по контура, колони и стени. Фундирането на сградата е във вид на фундаментна плоча с дебелина 60см. Покривът е плосък с частично скатни участъци и греди по контура на равната част ,също от стоманобетон.

Година на проектиране 2005г.

Година на построяване 2006г.

Фаза Технически Проект

РЗП: 2400 м2