ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ в УПИ XX - 261, кв. 129a, по плана на гр. София м. „ГГЦ ЗОНА Б-4“

Код обект: 008.017
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Обектът е с почти правоъгълна в план форма, с максимални размери 28,01/12,70м. Съдържа сутерен (гаражи и мазета-кота -2.90), партерен етаж (гаражи и офис-кота -0.06), шест надземни етажа (жилищни – коти +2.69 до +17.69) и покрив (+20.69).

Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи с греди основно по калкана, колони и стени. Покривът е плосък с частично скатни участъци и греди по контура на равната част,също от стоманобетон (кота +20.69).

Година на проектиране 2020г.

Година на построяване

Фаза Технически Проект

РЗП: 2200 м2