Жилищна сграда с магазини и гаражи в УПИ VIII - 1091a,1091 кв.47 м. "Манастирски ливади - запад", гр. София

Код обект: 014.002
Проектни части: Конструкции, ВиК, ОВ, ГАЗ, Електро
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда.
Кратко описание: Сградата има неправилна в план форма с дължина 24.05 м., широчина 17.14 м. и височина от ниво първа до ниво последна плоча в размер на 13.95 м. Съдържа сутерен, партер и четири надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е с много малък наклон.
Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от смесени плочи (част гредови,част безгредови) , колони и ст.б. диафрагми.
Година на проектиране 2006г.
Година на построяване 2007г.
РЗП: 1900 м2
Партньори: Съвместно с инж.Лора Йорданова (ВиК), инж. Светла Илиева (ОВиК), инж.Владимир Дойчев (ЕЛ), инж. Георги Митрев (Геодезия)