Жилищна сграда с магазини, в УПИ IX-7,квартал 112,местност Зона Б-3, на бул.Христо Ботев 117 , гр.София

Код обект: 017.003
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание:

Сградата има почти правилна в план форма с размери на петното в план 20.63м/22.05м. Съдържа три сутерена, партер и седем надземни етажа. Максималната височина от терена е 26.38м . Конструкцията на сградата е проектирана като стоманобетонна монолитна скелетна, състояща се от безгредови плочи, колони, ст.б. диафрагми и ст.б. рамки.

Година на проектиране 2006г.

Година на построяване 2012г.

Фаза Работен проект.

РЗП: 4403 м2