Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V - 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг - запад ,общ. Несебър

Код обект: 003.010
Проектни части: Конструкции
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание: Сградата има Г- образна в план форма. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 17.00 м. Съдържа 6 надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е със много слаб наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката.Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Фундирането на сградата – във вид на фундаментна плоча с дебелина 65cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 14-20 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

Година на проектиране: 2005г.

Година на построяване: 2006г.

РЗП: 4600 м2