Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V - 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг - запад ,общ. Несебър

Код обект: 003.010
Име обект: Жилищна сграда с апартаменти за сезонно обитаване в УПИ V – 464, кв. 3304, к.к. Слънчев бряг – запад ,общ. Несебър
Възложител: ЕТ „АРТТЕМЗ“ – Румяна Тихолова
„ПОЛАРИС БИЛДИНГ“ ООД
Проектни части: Конструкции
Тип работа: Пълно проектиране
Вид строителство: Високо строителство
Тип конструкция: Стоманобетонна
Предназначение: Жилищна сграда
Кратко описание: Сградата има Г- образна в план форма. Височината от ниво първа до ниво последна плоча е 17.00 м. Съдържа 6 надземни етажа. Теренът в рамките на строителното петно е със много слаб наклон. Няма ограничения по периметъра на застройката.Предназначението на сградата е за жилищни нужди.

Фундирането на сградата – във вид на фундаментна плоча с дебелина 65cm. Плочите са от безгредов тип, с дебелина 14-20 см. Гредите по фасадите оформят щурцовете на врати и прозорци. Вертикалните елементи са стоманобетонни колони и стоманобетонни вертикални диафрагми. Колоните са проектирани за поемане на приспадащото им се вертикално натоварване, включително причинените от него огъващи моменти. Стоманобетонните диафрагми са проектирани за поемане на съответните им хоризонтални натоварвания от земетръс и вятър и за приспадащата им се част от вертикалните натоварвания.

РЗП: 4600 м2
Фаза: ТП
Година на проектиране: 2005г.
Година на построяване: 2006г.
Партньори: Самостоятелно